Bigger perspectives => Lootens België

Bigger perspectives => Lootens België

Om de structuur en de werking van de verschillende firma’s van de ‘Lootens Groep’ in België te vereenvoudigen, is er beslist om vanaf 1 april 2024 alle Belgische activiteiten onder te brengen onder 1 vennootschap: Lootens België.

Dit betekent dat onze vennootschappen Lootens Deinze, Lootens Evolis, Lootens Turnhout en LLC ophouden te bestaan en allen gebundeld worden onder 1 vennootschap Lootens België BV.

Alle rechten en plichten worden integraal overgenomen door Lootens België BV.

Voor de duidelijkheid werken we met 3 Business Units, contactpersonen blijven ongewijzigd.

Lootens Deinze: Vaart Linkeroever 52 – 9800 Deinze
Lootens Evolis: Evolis 111 – 8530 Harelbeke
Lootens Turnhout: Visbeekstraat 26 – 2300 Turnhout

Praktisch betekent dit dat vanaf 1 april 2024 alle facturen, offertes, … ook voor de reeds lopende projecten, zullen opgemaakt worden door:

Lootens België BV
Moortelputstraat 44
9031 Drongen
BTW: BE0866 506 146

Rekeningnummer ING: BE48 3630 1383 0927 – BBRUBEBB
Rekeningnummer KBC: BE59 7370 1258 8926 - KREDBEBB

Dank om op elke overeenkomst, aanvraag, e.d. zoveel als mogelijk de correcte Business Unit (BU) te willen vermelden.

Onze gekende mailadressen blijven ongewijzigd.

Bij vragen aarzel niet ons te contacteren via info@lootens.com of +32 (0) 9 282 65 93.

 

Jan Lootens
Bestuurder Lootens België