ESF

esf

Lootens Academy 2021 - Samen met het ESF investeren wij in onze medewerkers

Met het opleidingsproject “Lootens Academy 2021” willen we onze medewerkers de mogelijkheid geven om de eigen vaardigheden verder te ontwikkelen, alsook de nodige ondersteuning bieden om mee te groeien in de verdere digitalisering van Lootens. De opleidingen spitsen zich toe op: 

  • De digitalisering van ons productieproces
  • Een verdere automatisering van onze opvolging en service
  • Een meer gevorderde administratie

Om dit verwezenlijken krijgt Lootens financiële steun vanuit ESF (Europees Sociaal Fonds), Vlaanderen en de Europese Unie.