Lootens bouwt mee aan circulaire reconversie van Silo's & Molens van Orshoven

circulaire vliesgevel Silo's en Molens van Orshoven

Lootens is trots mee te werken aan een nieuw circulair project in samenwerking met Polo Architects en de Harvest Bay partners. De tijdelijke circulaire reconversie van Silo's en Molens van Orshoven op de Vaartkomsite in Leuven. De nadruk ligt niet alleen op duurzame materialen en technieken maar ook op flexibiliteit en demonteerbaarheid van het geheel. De bekende silo's worden momenteel ingericht als 'maakleerplek' die inzet op innovatie, creativiteit en crosssectorale samenwerking.

Circulaire vliesgevel molens van orshoven

Circulair bouwen met aandacht voor toekomstig (her)gebruik

Lootens verenigt zich met enkele partners in het collectief Harvest Bay, in het leven geroepen om via experimentele projecten circulaire innovatie te stimuleren. Het design voor Silo's en Molens Orshoven werd gewonnen door Polo Architect via een ontwerpwedstrijd.

Door veranderingsgericht te ontwerpen, anticipeert POLO Architects. "De kosten en de milieu-impact van transformaties worden zo laag mogelijk gehouden. Gebouwen worden niet langer als een statische eindhalte gezien van materialen maar als een materialendatabank. Materialen met een lange levensduur worden tijdelijk ingebracht om later te recupereren om een volgend leven te kunnen geven in een ander gebouw."

"Door circulair te bouwen worden alle materialen in omloop gehouden. Ofwel in een natuurlijke cyclus van verteren en heropname, ofwel in een technische cyclus van hergebruik en recyclage. Toekomstgerichte, transformeerbare en dus circulaire gebouwen worden de norm", licht Polo Architects toe. "Een architect met aandacht voor circulair bouwen, ontwerpt niet enkel in functie van het op korte termijn gevraagde gebruik, maar denkt evenzeer na over aanpasbaarheid in functie van toekomstig gebruik en materialiteit." (Bron: Polo Architects)

Circulaire herbestemming erfgoed Molens van Orshoven

Leuven wil de Leuvense Vaartkom een nieuw dynamisch leven geven, de oude industriële site rond de Vaart. De wijk moet vergroenen en zich ontwikkelen tot een bruisende stadswijk boordevol creativiteit en sociale interactie. De kwaliteitsvolle mix van wonen, werken en vrijetijdsbeleving aan het water vormt een nieuwe dynamiek binnen het stadscentrum.

Stad Leuven en stadsontwikkelaar Ertzberg tekenden een samenwerkingsovereenkomst om tot eind 2022 op de gelijkvloerse verdieping van de silo's een tijdelijke maakleerplek in te richten. Het sociaal-ruimtelijke experiment wordt een open werkplek waar scholen, bedrijven, (creatieve) organisaties en Leuvenaars elkaar kunnen ontmoeten, ruimte en materiaal delen, dingen kunnen maken en leren van elkaar. Daarnaast kan de circulaire (vlies)gevel tot serre omgebouwd worden, zijn er geacclimatiseerde containers in de silo’s aanwezig en is er een modulaire stelling die de ingang zal markeren. Het project moet plaats bieden voor break-outs, lessen, ateliers, workshops, vergaderingen, co-werkplekken, enz. Deze functies moeten kunnen wijzigen naargelang de noden van het moment. Toekomstgerichte, transformeerbare en dus circulaire gebouwen worden de norm, aldus Polo Architects.